Skip to main content

Utdanning

Videregående Trinn 1

Videregående Trinn 2

Videregående Trinn 3 eller opplæring i bedrift

1. år

2. år

3. år

4. år

 

5. år

 

6. år

VG 1 Elektro og Datateknologi

Automatisering

Automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget  

 

 

 

 

Fjernstyrte undervannsoperasjoner   

 

 

 

 

Låsesmedfaget

 

 

 

 

 

Tavlemontørfaget

 

 

 

 

 

Viklerfaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG 1 Elektro og Datateknologi

Datateknologi og elektronikk

Dataelektronikerfaget

Dataelektronikerfaget

 

 

 

 

Produksjonselektronikerfaget

 

 

 

 

 

Romteknolog

 

 

 

 

 

 

 

Optronikerfaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG 1 Elektro og Datateknologi

 Dronefaget

Droneoperatørfaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG 1 Elektro og Datateknologi

Elenergi og Ekom

Elektrikerfaget

 

 

 

 

Elektroreperatørfaget

 

 

 

 

 

Elenergimontørfaget

 

 

 

 

Energioperatørfaget

 

 

 

 

Heismontørfaget

 

 

 

 

Maritim Elektrikerfaget

Maritim Elektrikerfaget

 

 

 

Signalmontørfaget

 

 

 

 

 

Togelektrikerfaget

 

 

 

 

 

Telekommunikasjonsmontørfaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG 1 Elektro og Datateknologi

Flyfag

Avionikerfaget

Avionikerfaget

     

 

 

 

Flytekniske fag

Flymotomekanikerfaget

     

 

 

 

 

Flystrukturmekanikerfaget 

     

 

 

 

 

Flysystemmekanikerfaget

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG 1 Elektro og Datateknologi

Ventilasjon- og kuldeteknikk

Kulde- og varmepumpeteknikerfaget

     
   

Ventilasjonsteknikerfaget 

     
           

VG 1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 Informasjonsteknologi

 IT-driftsfaget

     
   

 IT-utviklerfaget

     
           

VG 1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 Medieproduksjon

 Innholdsproduksjonsfaget

     
   

 Mediedesignfaget

     
   

 Medieteknikkfaget

     

Teknisk fagskole

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som elektriker, energimontør, automatiker eller tilsvarende. 

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor
  • Lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt)
  • Studiet gir det teoretiske grunnlaget for å bli installatør og å være ansvarlig driftsleder.
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.)

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv. Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebære nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Fagskoleutdanning innen elkraft kan gi helt nye jobbmuligheter.

Studiet innen elkraft kvalifiserer studenten til arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. Studiet gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg, forutsatt at krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt. Samtidig gir studiet det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør, og å være ansvarlig driftsleder, prosjektleder og tilsynsinspektør. Ekom er også et aktuelt emne. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, får det teoretiske grunnlaget som trengs for å søke NKOM om autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA). 

Elkraft - Fagskolen i Agder

Høyere utdanning

Dersom du vurderer å ta ingeniørutdanning eller annen høyere utdanning innen elektro- eller elektronikkfagene, kan veien gjennom yrkesfaglig studieretning være et fornuftig valg. Etter avsluttet kurs VG1 og VG2, kan du på vanlig måte tegne lærekontrakt, avlegge fagprøven og skaffe deg nødvendig studiekompetanse. Etter dette kan du søke høyere utdanning. Alternativt kan du velge VG3 studiespesialisering som gir deg nødvendig kompetanse for inntak til høyskolesystemet.