Skip to main content

Lærlingeundersøkelsen 2018.

15. februar 2019

Lærlingeundersøkelsen 2018.

En takk til alle som har deltatt. Oppslutningen på årets undersøkelse ble 108 av 148 besvarte, dette gir en oppslutning på 73 %, som må sies å være meget bra.

Høyest score har vi på trivsel, motivasjon og HMS, og dette er svært gledelig.

Resultatene viser at det jobbes godt med oppfølging og opplæring ute hos bedriftene i EOSØR.

Det er alltid noe som kan forbedres, så for 2019 har EOSØR planlagt å ha et ekstra fokus på:

  • Tettere samarbeid med skolene om YFF og forberedelse til arbeidslivet.
  • Bedre dokumentasjon på halvårs vurdering og oppsummering fra samtalen.

Resultatene av undersøkelsen ble tatt opp på samarbeidsmøte med fylkeskommunen i møte 30.01.2019.